2020
   
Luty 2020 - Warszawa
Kosmiczne Uzdrawianie
seminarium Olega Rusnaka
 
   
 
X 2020 - Warszawa
Plan Twojej Duszy - Życie Między Wcieleniami
seminarium z regresjami
prowadzi Robert Schwartz