25 - 26 IV 2020 - Warszawa
Przebudzenie Energii Kundalini
seminarium intensywnej pracy z energią
prowadzi Zarathustra