GERTA LESTOCK
Światowej sławy Medium Parapsychiczne z USA
DOWÓD ŻYCIA
pokaz spirytystyczny
komunikowania się z Drugą Stroną

3.X.2015 - WARSZAWA


Zapraszamy na unikatowe wydarzenie, podczas
którego będziemy świadkami odsłonięcia kurtyny do Świata Duchowego.
Gerta Lestock - światowej sławy medium spirytystyczne w dwugodzinnym pokazie zaprezentuje różne sposoby komunikowania się z Zaświatami, a wybrane osoby zgromadzone na sali otrzymają przekazy od Dusz osób zmarłych.
I chociaż, podawane wiadomości są krótkie to nie będę pozostawiać wątpliwości od kogo pochodzą, a ich wartość będzie nieoceniona.
Spotkanie z istotami niefizycznymi i otrzymywanie od nich wiadomości jest jednocześnie wielkim seansem uzdrawiającym, podczas którego możemy uwolnić się:
- od smutku i żalu po stracie kogoś najbliższego,
- od poczucia opuszczenia,
- od lęku przed śmiercią, jako całkowitego końca naszej egzystencji,
- od bólu duszy,
- od poczucia winy, że odszedł ktoś inny, o wiele bardziej wartościowy od nas,
- od nerwicy i bezsenności,
- od poczucia braku sensu całego naszego istnienia.


Otrzymujemy za to:
- bezcenne potwierdz
enie, że nasi najbliżsi są wśród nas,
- wiadomość, że nie cierpią i są szczęśliwi,
- inne postrzeganie tego, co wydarza się nam w życiu,
- spokój wewnętrzny.


Wszystko to sprawia, że na spotkaniu z medium Gertą Lestock dochodzi także do uzdrowień fizycznych zgromadzonych na sali osób. Traumy, urazy i "zamrożone emocje" zostają uwolnione, a ciało fizyczne powraca do zdrowia.
Słuchając przekazów przeznaczonych dla innych osób będziemy rozpoznawać w nich cząstkę także swojego życia i utożsamiać się z problemem lub sytuacją, dzięki czemu wszystkie osoby na sali będą mogły uwolnić się od wielu duchowych i fizycznych dolegliwości. Dzieje się tak ponieważ, na pewnym poziomie wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i nikt z przybyłych na pokaz nie pojawi się na nim przypadkowo.

W spotkaniu mogą brać udział wyłącznie osoby dorosłe.


GERTA E. LESTOCK

Jako młoda dziewczyna odkryła w sobie zdolności komunikowania się z duszami osób zmarłych oraz uzdrawiania. Pod koniec lat sześćdziesiątych wyjechała z Polski do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuowała naukę i zbierała doświadczenia. W roku 2000 została wyświęcona na pastora i założyła w Cleveland własne zgromadzenie Tree of Life (Drzewo Życia). Zdała egzamin i została dyplomowanym mediów po czym zamieszkała w najstarszym na świecie ośrodku spirytystycznym Lily Dale nad jeziorem Cassadaga w stanie Nowy York.

Prowadzi zbiorowe i prywatne seanse spirytystyczne podczas, których (będąc w stanie mediumicznego transu) pomaga kontaktować się duszom osób zmarłych ze światem żywych. Wielokrotnie występowała w programach telewizyjnych i filmach dokumentalnych poświęconych zagadnieniom spirytystycznym. W 2011 roku pojawiła się w filmie dokumentalnym "No One Dies in Lily Dale" (Nikt nie umiera w Lily Dale), zrealizowanym przez amerykańską telewizję HBO.
Jan od Boga, słynne brazylijskie medium uhonorował ją tytułem "Córki Casy".
Gerta Lestock poprzez swoje mediumiczne zdolności odbiera przekazy wszystkimi swoimi zmysłami, słyszy głos, widzi obrazy lub fragmenty z życia komunikującej się z nią duszy oraz odczuwa wszystkie towarzyszące temu emocje.

Czytaj tekst o Gercie Lestock "Moja droga do Lily Dale"<<<>>>

PROGRAM POBYTU GERTY LESTOCK W POLSCE:


3.X.2015 (sobota)
"DOWÓD ŻYCIA - pokaz spirytystyczny komunikowania się z Zaświatami.
Warszawa, Centrum Konferencyjne "SPOŁEM", ul. Grażyny 13, II piętro.

godz. 18:00
- 20:00

koszt spotkania:100 zł (emeryci i renciści: 80 zł)

2, 4 .X.2015 (piątek, niedziela)
Sesje Indywidualne

- czas trwania sesji ok 30 minut,
- wyłącznie na wcześniejsze zapisy

Warszawa, ul. Marszałkowska 62
UWAGA: Podczas sesji indywidualnej Medium przekazuje informacje z "tamtej strony" tylko od Dusz, które mają coś ważnego do powiedzenia osobie żyjącej. Nie ma możliwości przywołania i porozmawiania z jakąś konkretną Duszą, z którą osoba żyjąca chciałaby porozmawiać. Jeżeli Dusza nie będzie "zainteresowana" rozmową z osobą żyjącą - nie pojawi się na spotkaniu.

Informacje i zapisy: Ars Libra
tel: 501-504-673,
605-083-118