30 V 2019 - Warszawa
Spotkanie otwarte i szamańska medytacja.
prowadzą: Beata Alföldi i Frederic Cherri