MIEJSCA MOCY
 

 
Są na Ziemi miejsca, które pulsują dziwną energią. Chory organizm szybciej wraca tam do zdrowia, a człowieczy umysł łatwiej nawiązuje kontakt z wyższym wymiarem rzeczywistości. To Miejsca Mocy - znane od tysiącleci punkty energetyczne Ziemi, połączone ze sobą liniami geomantycznymi. O istnieniu tej rozległej sieci energetycznej wiedzieli już nasi przodkowie, gdyż właśnie w tych miejscach wznosili kamienne kręgi, chramy lub świątynie.

Przebywający tam kapłani i ich uczniowie, byli niejako samoistnie inicjowani w wiedzę natury, łatwo doznawali olśnień, dokonywali także genialnych odkryć służących dobru całej ludzkości.
Niewidzialne linie geomantyczne łączą ze sobą nawet bardzo odległe miejsca mocy takie jak Wielka Piramida w Gizie, kamienny krąg w Stonehenge, krakowski Wawel, Puszczę Białowieską czy masyw góry Ślęży. Znajdują się tam miejsca o wyjątkowo pozytywnym promieniowaniu Ziemi i Kosmosu.

Warsztaty Transowe
Białowieskie Miejsca Mocy
 
Warsztaty Transowe
Kamienne Kręgi w Odrach i Węsiorach