ROSA BRANCO W POLSCE

Energie wokół Rosy

 
WARSZAWA
Spotkanie otwarte
     
     
 
WARSZAWA
Seanse zbiorowego uzdrawiania
 

     
     
     
WARSZAWA
Seminarium
     
     
     
     
     
CHABSKO
Spotkanie
     
 
     
CHABSKO
seans zbiorowego uzdrawiania
 
     
     
     
CHABSKO
seminarium
     

Uzdrawianie koni
 
KATOWICE
Błogosławienie mis i gongów tybetańskich
KATOWICE
Seans zbiorowego uzdrawiania
     
 

KATOWICE
seminarium
     
ROSA ZWIEDZA POLSKĘ
Osada Biskupin
Zbożowe kręgi w Wylatowie