WARSZTATY GERARDO PIZARRO
"KORSAKÓWKA"
- WRZESIEŃ 2015
SZAŁAS POTÓW
oraz
OBRONA I OCHRONA ENERGETYCZNA

     

     
 
SZAŁAS POTÓW
 
     
     
     
PRACA Z ŻYWIOŁAMI
 
 

     
     
     
 
     
RYTUAŁ OTWARCIA DROGI
 
     
     
 
POŻEGNANIE