LU JONG - TRADYCJA ODKRYTA NA NOWO
UZDRAWIAJĄCE ĆWICZENIA HIMALAJSKICH MISTRZÓW

Rozmowa z Lotenem Dahortsangiem, Tybetańczykiem nauczającym tradycyjnego systemu energetyczno-uzdrawiających ćwiczeń mnichów tybetańskich Lu Jong.
- Jak rozpoczęła się Pana przygoda z ćwiczeniami Lu Jong?
- Choć nie jestem mnichem w europejskim tego słowa rozumieniu, to całe moje dotychczasowe życie spędziłem w klasztorach studiując nauki buddyjskie. W wieku czternastu lat trafiłem do klasztoru w Rikon w Szwajcarii, gdzie w bibliotece wpadła mi w ręce stara księga opisująca bardzo ciekawe, uzdrawiające ćwiczenia. Zafascynowany tym manuskryptem postanowiłem zgłębić ową praktykę. Jednak autor tej księgi lama Tarthang Tulku, mieszkał w Kalifornii i nie miałem możliwości do niego pojechać. Wiele lat później lama i lekarz Trogawa Rinpoche (założycielowi Instytutu Chagpori w Indiach), któremu towarzyszyłem jako tłumacz podczas jego podróży po Austrii, pokazał mi jedno jedyne ćwiczenie Lu Jong, które praktykowałem przez kolejnych 6 lat. W tym czasie do Szwajcarii przybył uczony Tulku Lama Lobsang, u którego rozpocząłem studiowanie Lu Jong. Jego nauki były dla mnie tak inspirujące, że Lama Lobsang zaprosił mnie do Indii, gdzie mogłem kontynuować praktykę. Co więcej mój nowy mistrz zgodził się udostępnić tę dawną tradycję ludziom Zachodu i tak doszło do wydania w języku niemieckim książki poświęconej ćwiczeniom Lu Jong, którą przetłumaczyłem z tybetańskiego.

- Wielu ludzi uważa, że Buddyzm to wyłącznie studiowanie ksiąg, śpiewanie mantr i wielogodzinne nieruchome medytacje w pozycji lotosu.
- Nic błędniejszego. Praktyka Lu Jong, tak jak pozostałe systemy ( Tsa Lung - praktyka Wiatrów i Kanałów, Trul khor - Magiczne Koło, Tummo - Joga Wewnętrznego Żaru) , wywodzi się z ćwiczeń fizycznych, które tradycyjnie towarzyszą buddyzmowi tybetańskiemu. Zgodnie z przekazami sam książę Siddhartha zwany Buddą Siakjamuni (563-483 p.n.e.) mówił o co najmniej dwóch ćwiczeniach fizycznych. Dalsza praktyka rozwinęła się za sprawą jego uczniów i ich codziennych ćwiczeń. Inna opowieść głosi, że Budda był jedynie przekazicielem nauki, która pochodziły od jednego z wielkich joginów tamtych czasów. Rysunki z epoki wskazują, że ćwiczenia Lu Jong powstały na skutek wnikliwych obserwacji ludzkiego ciała, przyrody oraz ich wzajemnych subtelnych oddziaływań.

Powstające w owych czasach systemy ćwiczeń fizycznych miały wyjątkowo praktyczne zastosowanie. Służyły mnichom, którzy medytowali w górach Tybetu z dala od ludzkich siedzib i musieli utrzymywać swoje ciała w bardzo dobrej kondycji fizycznej.
Dlatego podstawowym zadaniem praktyki Lu Jong było wzmacnianie systemu immunologicznego oraz pobudzanie zdolności, samo-uzdrawiających drzemiących w ludzkim ciele. Na planie medytacyjnym ćwiczenia wspomagały mnichów w zrozumieniu natury rzeczywistości.

- Powiedzmy zatem czym jest ta praktyka.
- Ćwiczenia Lu Jong (lu oznacza ciało, a jong to ćwiczenie lub transformacja) wykorzystują łagodne ruchy ciała w celu osiągnięcia głębokiej harmonii ciała, umysłu i ducha. Poprzez ruch dochodzi nie tylko do uwolnienia bloków w ciele fizycznym, a także następuje otwarcie umysłu, zrównoważenie emocji i ożywienia energii witalnej. Praktyka ta jest dostępna właściwie każdemu i nie wymaga przygotowania fizycznego, nie potrzeba także specjalnej wiedzy, ani religijnego podłoża.
Kiedy proste sekwencje ruchów połączymy z rytmicznym oddychaniem mogą one mieć głęboki wpływ na nasze zdrowie. Poprawa kondycji fizycznej podnosi wibrację energetyczną, która z kolei stymuluje rozwój duchowy. Mówiąc innymi słowy poprzez Lu Jong możemy odnaleźć emocjonalną stabilność i poczucie wewnętrznego szczęścia.

- Rozumiem, że filozofia Lu Jong czerpie z tradycyjnej medycyny tybetańskiej.

- By zrozumieć jej filozofię musimy (chociaż pobieżnie) omówić buddyjski system działania ludzkiego organizmu oraz jego relacji z naturalnym środowiskiem.
Medycyna tybetańska zakłada, że człowiek zbudowany jest z takich samych elementów jak otaczająca go przyroda i funkcjonuje zgodnie z tymi samymi naturalnymi rytmami. Podstawowe elementy, na które składają się: przestrzeń, ziemia, wiatr, ogień i woda; obejmują wszystkie naturalne zjawiska przejawiające się nie tylko w przyrodzie ale także w naszych ciałach i umysłach oraz odpowiadające za stan Ziemi, Wody i Kosmosu. Równowaga pomiędzy elementami odpowiada równowadze pomiędzy wszelkimi naturalnymi zjawiskami zachodzącymi zarówno w przyrodzie jak i w ciele człowieka. Praktyka Lu Jong balansuje i oczyszcza poszczególne elementy przywracając im czystość i wzajemną równowagę.

- Przejdźmy teraz do ludzkiego ciała.

- Tantra Kalaczakra podaje, że ciało człowieka przenika tysiące kanałów energetycznych, których stan determinuje nasze zdrowie fizyczne. Kanały te wspomagają organizm w transporcie płynów ustrojowych takich jak krew i limfa, a także tlenu, energii oraz lung - subtelnego wiatru witalnego. Pojawiające się w kanałach blokady mogą wpływać na zwiększoną zachorowalność, a także odpowiadać za brak równowagi emocjonalnej oraz pogorszenie się koncentracji. Dlatego dbając o otwartość i elastyczność naszych kanałów wpływamy jednocześnie na swój fizyczny, umysłowy i energetyczny poziom.
Ćwiczenia Lu Jong wpływając na istotne punkty naszego ciała odblokowują kanały, zapewniających właściwe przepływ energii. Dodatkowo wprawienie ciała w odpowiedni ruch uspokaja umysł i sprawia, że o wiele łatwiej możemy skoncentrować się na naszym wnętrzu i wyciszyć nieprzerwany strumień myśli.
Podstawą zachowania prawidłowego przepływu energetycznego jest dbałość o właściwą elastyczność kręgosłupa, z którego wnętrza rozchodzi się energia na całe ciało człowieka. Kolumna kręgosłupa jest niczym pień wielkiego drzewa łączący wszystkie części ciała i jego poszczególne organy. Każda choroba swój początek bierze z blokady energetycznej mającej swój początek w konkretnym kręgu. Wytrawny znawca medycyny tybetańskiej, potrafi, analizując wrażliwość poszczególnych miejsc na kręgosłupie, zdiagnozować choroby, które jeszcze się nie zamanifestowały w ciele pacjenta. Zadaniem praktyki Lu Jong jest oddziaływanie na cały kręgosłup oraz "masowanie" jego poszczególnych kręgów w celu udrożnienia połączeń energetycznych odpowiadających za odżywianie i właściwe funkcjonowanie wszystkich organów. A zatem zdrowy kręgosłup to wsparcie dla całego ciała, właściwa postawa oraz prawidłowy przepływ energii.

- A zatem filozofia i ćwiczenia Lu Jong biorą swoje początki z wnikliwych obserwacji przyrody przez buddyjskich mnichów.
- To nie tylko buddyjska tradycja, ale także dziedzictwo starszej o kilka tysięcy lat rdzennej tybetańskiej religii Bön. Uzdrawiające ćwiczenia fizyczne były znane medytującym w górach mnichom na długa przedtem, zanim Guru Rinpocze przyniósł w VIII wieku nauki Buddy (a zwłaszcza Wadżrajanę), na "dach świata". Najstarsza forma Bön (istnieje jeszcze Jungdrung Bön oraz Nowy Bön) to, wywodzący się bezpośrednio z szamanizmu, system wierzeń oparty na szacunku dla przyrody i dostrzegający jej najsubtelniejsze aspekty, których rozumienie już prawie całkowicie zatraciliśmy. Wnikliwa obserwacja zwierząt i ich zachowania umożliwiła eremitom rozwinięcie praktyk pozwalających na zjednoczenie jednostki z naturalnymi rytmami w celu dotarcia do ich największego potencjału. Jak chwyta sęp - to nazwa jednego z wielu ćwiczeń w Lu Jong, których zadaniem było poprzez odzwierciedlanie ruchów zwierząt poznawanie leczniczych sił natury.

Ponieważ w Lu Jong niektóre ćwiczenia pochodzą z przed kilkuset, a nawet kilku tysięcy lat możemy je odnaleźć pod różnymi postaciami w wielu dawnych liniach przekazu. Pojawiając się w tych praktykach różnice wynikają z dostosowywania ćwiczeń do konkretnych czasów i warunków w których żyli ówcześni ludzie. Mój mistrz stanął przed podobnym zadaniem tworząc współczesną odmianę Lu Jong dostosowaną do potrzeb i możliwości Zachodniego Świata. Odkąd był młodym chłopcem, Tulku Lobsang spotykał się z mistrzami wielu tradycji prosząc o przekaz wiedzy, doświadczeń i unikalnej mądrości ich rodów. Dzięki temu poznał nauki wszystkich głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Zdobyta wiedza pozwoliła mu na przeanalizowanie wszystkich wariantów ćwiczeń, weryfikację i ułożenie ich w integralna kompletna praktykę.

- Czy możemy powiedzieć coś czytelnikom "Czwartego Wymiaru" o samych ćwiczeniach?
- Na podstawowym poziomie możemy podzielić praktykę Lu Jong na cztery grupy ruchów:
- Pierwsza grupa odnosi się do pięciu elementów wyróżnionych przez medycynę tybetańską w ludzkim ciele. Ćwiczenia oczyszczają i harmonizują przestrzeń, ziemię, wiatr, ogień i wodę, służą także zbalansowaniu trzech humorów (wiatru, flegmy i żółci), usuwają rozdrażnienie i negatywne emocje.
- Druga grupa odnosi się do pięciu części ciała, poprawia elastyczność szyi, stawów, pleców i bioder, uwalnia od blokad
- Trzeci grupa przypisana jest pięciu witalnym organom jakimi są: nerki, serce, płuca, śledziona i wątroba. Praktyka otwiera kanały dostarczające obok krwi także tlenu, składników odżywczych oraz energii.
- Czwarty grupa ćwiczeń przeznaczona jest do obrony przed takimi dolegliwościami jak: nowotwory, zaburzenia gospodarki wodnej, niskiej ciepłoty ciała, nietrzymania moczu, depresji oraz wzmocnienia naszych pięć zmysłów.
Praktyce Lu Jong powinna towarzyszyć także ostrożność i świadomość głębokich zmian, które mogą się pojawić w naszych ciałach jeśli będziemy postępować z godnie i według naturalnego przepływu energii.

- Co zrobiło na Panu największe wrażenie podczas poznawania Lu Jong?
- Nie będę ukrywał, że po wydaniu książki, każdy ma możliwość poznania tej starożytnej praktyki, jednak dla mnie największe wrażenie zawsze robi przekazywanie jej zgodnie z tradycją czyli bezpośrednie obcowanie z mistrzem. Tylko w ten sposób możemy doświadczyć pełni tej i każdej innej praktyki, poznać filozofię, ruch, energię i godność z jaką otrzymujemy ją z ust prawdziwego mistrza.

- Dziękuję za rozmowę.

- Dziękuję i pozdrawiam polskich czytelników.

rozmawiał: Włodzimierz Adam Osiński.
Tekst wywiadu zamieszczony w miesięczniku "Czwarty Wymiar" nr 5/2012.


LOTEN DAHORTSANG - rodził się w 1968 roku w Lhasie, stolicy Tybetu. Kiedy miał jedenaście lat wyruszył do Nepalu gdzie wstąpił do klasztoru Kopan prowadzonego przez Lamę Zopa Rinpocze. Od 1982 roku mieszka i pracuje w Instytucie Klasztornym w miejscowości Rikon w Szwajcarii. Wychowaniem i edukacją Lotena zajmował się jego wujek Gesche Jampa Lodro, opat klasztoru w Rikon oraz Gesche Ugyen Tseten i Gesche Gedun Sangpo. Na początku 2002 roku udaje się do Południowych Indii, gdzie w miejscowości Sera w klasztornym uniwersytecie pobiera nauki dotyczące głębokiej buddyjskiej medytacji.

W 2006 roku odwiedza klasztor w Jonang (Północne Indie) gdzie zgłębia zagadnienia Tantry Kalaczakry. Od kilku lat prowadzi seminaria medytacyjne w klasztorze w Rikon oraz w ośrodkach buddyjskich w Europie. Przetłumaczył i wydał książkę "Lu Jong" napisaną przez Tulku Lamę Lobsanga.

INFORMACJE O WARSZTATACH LOTENA DAHORTSANGA: ARSLIBRA
mail: arslibra@o2.pl
tel. stacjonarny: 22-768 - 00 - 68, tel. komórkowy:0605 083 118