TERAPEUCI I TERAPIE
 

 

EWA BREMEC
Diagnostyka Karmiczna
wg Marjana Ogorevca
sesje indywidualne


Co to jest Diagnostyka Karmiczna?
Dzięki posiadanym przez siebie zdolnością pozazmysłowym Ewa Bremec podczas seminarium pomoże nam w uporządkowaniu i uwolnieniu się na wielu poziomach od problemów występujących w partnerstwie, związkach małżeńskich oraz w naszych relacjach w pracy, szkole lub środowisku.


Diagnostyka Karmiczna - to metoda łącząca wiedzę i tradycję Wschodu, z której wywodzi się pojecie karmy (prawo przyczyny i skutku) ze współczesną nauką i medycyną, do której należy diagnostyka.
Opracowana przez Ewę Bremec wieloletnią tłumaczkę i uczennicę Marjana Ogorevca, twórcy diagnistyki karmicznej.
Terapia pomaga zrozumieć i dotrzeć do głębokich przyczyn coraz częściej narastającego w nas niezadowolenia:
- z życia,
- trudności we wzajemnych relacjach,
- w związkach, rodzinie, pracy,
- pojawiających się problemach oraz chorób.


W jaki sposób temu zaradzić?

Podstawą pracy metodą Diagnostyki Karmicznej - jest zrozumienie wielopłaszczyznowej natury ludzkiego bytu i adekwatne oddziaływanie na wszystkich jego poziomach.
- fizycznym - docieramy do każdej tkanki i komórki ciała, uwalniamy blokady i pobudzamy pracę wszystkich narządów
- energetycznym - usprawniamy pracę poszczególnych centrów energetycznych i przepływy energii w ciele
- emocjonalnym - poprawiamy niezadawalający stan psychiczny wykorzystując proces transformacji
- mentalnym - dzięki zdolności głębokiego wglądu w biopole oraz odczytywania zawartych w nim informacji mamy możliwość zrozumienia przyczyn dotykających nas problemów oraz zmiany destrukcyjnych programów, uzależnień i wzorców myślowych.
- duchowym - do którego możemy się unieść za pomocą medytacji i otworzyć na przepływ czystej energii.
EWA BREMEC
Terapeutka, tłumaczka książek Marjana Ogorevca. Ukończyła filologię słowiańską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychologiczne studia podyplomowe. Zdobywała wiedzę alternatywną kończąc kursy rozwoju duchowego w różnych miejscach świata.
Zgłębiała tajniki medytacji w tradycji zarówno Wschodu jak i Zachodu.
W oparciu o posiadane zdolności pozazmysłowe, pozwalające na odczytywanie subtelnych poziomów energetycznych, opracowała Wielopoziomową Terapię Energetyczną - Pramana.
Praktykuje hatha jogę oraz techniki relaksacyjne. Prowadzi wykłady i seminaria z dziedziny diagnostyki karmicznej.

Czytaj wywiad z Ewą Bremec: Lubię patrzeć jak ludzie stają się szczęśliwi.
oraz
Droga do szczęśliwego partnerstwa <<<>>>

Diagnostyka Karmiczna - spotkania osobiste i przez telefon.
- uzdrawianie na poziomie: fizycznym, psychicznym, duchowym,
emocjonalnym,
- rozwiązywanie problemów: rodzinnych, biznesowych i sercowych,
Czas trwania sesji ok 50 min.
Opłata: 200 zł

tylko na wcześniejsze zapisy.

Zgłoszenia przyjmujemy na: arslibra@o2.pl
oraz na: 501 504 673

EWA BREMEC - o metodzie Diagnostyki Karmicznej.
Porządkowanie przestrzeni własnego życia.
- W większości przypadków, na warsztaty oraz konsultacje indywidualne przychodzą osoby, które starają się rozwiązać problemy w związkach, rodzinie, miejscu pracy, czy poprawić niezadowalający stan własnego zdrowia. Mają nadzieję, że dzięki możliwości uzyskania informacji z biopola, (które znane jest także, jako pole, pole morfogenetyczne, pole informacyjno-energetyczne, czy pole akaszy), uda im się zrozumieć przyczyny i osiągnąć satysfakcjonującą poprawę. Ważnym elementem tego procesu stanowi zrozumienie, że zarówno problemy, jak i choroby, nie są złem koniecznym, ale pomocą na drodze podnoszenia świadomości i duchowego wzrostu. Są niczym migające czerwone światełko, sygnalizujące, że powinniśmy się zatrzymać, zweryfikować dotychczasowe postępowanie, oraz zastanowić nad obraniem nowej, lepszej drogi. Aby znajdując się w trudnej, a niejednokrotnie traumatycznej sytuacji nie czuć się jak bohater toczącego się dramatu, ale dzięki zrozumieniu, rozpocząć prowadzącą do poprawy, pracę nad sobą.

Kluczowym momentem, niezbędnym do podjęcia decyzji i rozpoczęcia procesu przemian, jest uświadomienie sobie wielopoziomowej struktury ludzkiego bytu. Ponieważ ciało fizyczne, na którym rozpoznajemy symptomy choroby wraz z ludzką psychiką, związane są z poziomem materii. Natomiast przyczyny ukryte są zwykle głębiej, na poziomie uczuć i emocji, na poziomach informacyjno-energetycznych (możemy tam odnaleźć wzorce i programy odziedziczone po przodkach, czy przyniesione z poprzednich wcieleń). Jak również na poziomie duchowym, gdzie realizowany jest cel duszy, a problemy uwarunkowane są karmicznie i związane z zadaniem obecnego życia. I to właśnie dla zrozumienia tego wyższego celu, podświadomie dążymy do sytuacji (jednej lub wielu), które zmuszają nas niejako do podjęcia poszukiwań. Czasem osoba, aby podnieść poziom świadomości i wykonać znaczący krok naprzód, na drodze ewolucji własnej duszy, kieruje się celowo w stronę traumatycznej sytuacji, gdyż potrzebuje doświadczenia przeciwnego do tego, jakie miała w przeszłości. Często też właśnie, dlatego, trafia na tego typu warsztaty, czy konsultacje, pomimo iż czasem w ogóle sobie tego nie uświadamia, bo kieruje ją tam intuicja, związana z poziomem duszy.

Warto wiedzieć, że dopóki nie przestaniemy szukać winy oraz winnych na zewnątrz, nie zrozumiemy, że sytuacja zewnętrzna stanowi odzwierciedlenie naszego wewnętrznego stanu, nie zrozumiemy przyczyn i nie rozpoczniemy pracy nad sobą, tak długo, nawet chwilowa poprawa, czy wycofane symptomy, będą wracać i wymuszać podjęcie zdecydowanych działań. Tego typu warsztaty są okazją zwrócenia się do wewnątrz, zrozumienia istoty i przyczyny własnych ograniczeń oraz uwolnienia się ze skostniałych wzorców, programów czy uzależnień. Są pomocą do rozpoczęcia procesu transformacji, pozwalającego prowadzić bardziej świadome i satysfakcjonujące życie. Zrozumienia, że dzień dzisiejszy jest efektem postępowania w przeszłości oraz zalążkiem tego, co dopiero nadchodzi - Ewa Bremec.

Zgłoszenia przyjmujemy na: arslibra@o2.pl
oraz na: 501 504 673